Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Psihoterapija i savetovanje

Problemi u komunikaciji

U rečniku Wikipedija komunikacija se difiniše kao proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom entitetu, najčešće putem jezika. Reč komunikacija doslovno znači učiniti nešto opštim ili zajedničkim. Komunikacija je obično opisana prema 3 glavne dimenzije:

  • Sadržaju
  • Formi
  • Cilju

Zajedno sadržaj komunikacije i forma kreiraju poruke koje se šalju prema cilju. Cilj u interpersonalnoj komunikaciji je čovek ili druga osoba , ali cilj komunikacije može biti i neki drugi entitet poput firme ili grupe.

Vreme u kojem živimo se određuje kao period komunikacije, što znači da sve više pažnje usmeravamo ka tome da li nas drugi ispravno razumeju, i da li mi ispravno razumemo druge. Problemi u porodici i sa decom, komunikacija u partnerskom odnosu i sa prijateljima, kolegama i autoritetima, često su uzrokovani neefikasnim komunikacijskim stilom.

Upravo iz tog razloga stručnjaci iz ove oblasti sve više pažnje posvećuju komunikaciji i pronalaženju efikasnog stila koji doprinosi tome da osoba ostvaruje svoje ciljve, ali da u isto vreme i zadržava dobre međuljudske odnose.

Putem psihološkog savetovanja možete da ispitate svoj komunikacijski stil i naučite osnovne principe uspešne komunikacije, što može doprineti vašem životnom kvalitetu.

 
 
  Pretraga sajta
 
Dugotrajna neprijatna osećanja
Problemi u partnerskim odnosima
Problemi u komunikaciji
Problemi u vaspitanju
Nizak nivo samopouzdanja
Narkomanija
Kockanje
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u