Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Psihoterapija i savetovanje

Program za odvikavanje od psihoaktivnih supstanci

Tretman zavisnosti je zasnovan na edukaciji, individualnom i porodičnom savetovanju, a ima za opšti cilj promenu osnovne životne filozofije (principi, uverenja, vrednosti, razumevanje i doživljaj sebe, drugih i sveta) koja se nalazi u osnovi poremećaja ponašanja.

Kome je program namenjen?

Osobama koje se nalaze u stabilnoj apstinenciji od psihoaktivnih supstanci, sa ciljem da ostanu u apstinenciji postepeno se vraćajući u normalne životne tokove. Dakle, potrebno je da osoba prođe program detoxsikacija uz lekarsku kontrolu.

Kako radimo i koliko košta?

Dinamika rada se sastoji od dve seanse nedeljno u traju 1h. Svaka seansa košta 1.500 dinara. Zbog obezbeđivanja spoljašnje motivacija koja je takođe veoma korisna i doprinosti uspešnosti tretmana, novac je potrebno uplaćivati na mesečnoj osnovi. Ukoliko se prekine sa tretmanom novac se ne vraća.

Opšti ciljevi:

  • Razumevanje prirode zavisnosti;
  • Uočavanje i razumevanje situacija koje predstavljaju “okidače” za ponovno uzimanje supstanci;
  • Podizanje nivoa samopouzdanju;
  • Podizanje nivoa emocionalne svesnosti;
  • Oslobađanje od životnog skripta koji blokira promenu;
  • Razumevanje prirode psiholoških Igri i preuzimanje odgovornosti;
  • Usvajanje komunikacijskih i socijalnih veština;
  • Planiranje zajedničkih aktivnosti sa porodicom;
  • Planiranje slobodnog vremena, završavanje škole, fakulteta, prekvalifikacija, zapošljenje.
 
 
  Pretraga sajta
 
Dugotrajna neprijatna osećanja
Problemi u partnerskim odnosima
Problemi u komunikaciji
Problemi u vaspitanju
Nizak nivo samopouzdanja
Narkomanija
Kockanje
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u