Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Program ličnog razvoja

Program ličnog razvoja

Program ličnog razvoja je namenjen svim odraslim ljudima koji imaju svakodnevne probleme življenja i žele da unaprede svoje komunikacijske veštine, povećaju nivo samopouzdanja i nauče kako da emocije rade za njih, a na protiv njih.

U ponudi su dva veoma posećena kursa:

  • Asertivni trening - trening komunikacijskih veština i samopouzdanja;
  • Trening emocionalne pismenosti.

Bez obzira na naziv, oba kursa imaju neke zajedničke ciljeve, a to su: postizanje boljeg uvida u sebe, veći nivo samopouzdanja i osposobljavanje za funkcionalniju interpersonalnu komunikaciju.

Asertivni trening veći naglasak stavlja na interpersonalnu komunikaciju, ponovo uspostavljanje socijalne komunikacije i osposobljavanje klijenta da se zauzima za sebe, što doprinosi opštoj stabilizaciji ličnosti. Takođe, na ovom treningu klijent se osposobljava da zauzme realističnu poziciju u odnosu na svoju okolinu, da prihvata svoja prava i poštuje prava drugih u komunikaciji.

Trening emocionalne pismenosti pored navedenih opštih ciljeva koji su zajednički sa asertivnim treningom, ovaj trening doprinosi boljem razumevanju sopstvenih emocija i njihove povezanosti sa životnim uverenjima i stavovima. Emocionalno pismena osoba ima kontrolu nad svojim emocijama i ima uvid u to kako one utiču na druge. Emocionalno pismena osoba je svesna pozitivnih funkcija neprijatnih osećanja, zbog toga ne izbegava situacije koje su neprijatne i ne izbegava da opravdano izazove neprijatnost kod drugih. Takođe,ona ne omalovažava sebe i druge, već voli sebe i druge i zna to da izražava u kamunikaciji. Njen komukacijski stil je pretežno asertivan, tako da slobodno izražava svoje stavove i uveranja na način koji ne ugrožava drugoga.

Ukoliko želite da saznate nešto više o kursevima možete pogledati meni sa vaše desne strane i odabrati opciju koja vas interesuje.

 
 
  Pretraga sajta
 
Asertivni trening
Trening emocionalne pismenosti
Grupa za lični razvoj
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u