Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Članci o aktuelnim temama naslov

Ukoliko želite da se informišete o aktuelnim pedagoško-psihološkim temama, onda se nalazite na pravom mestu. Članci koji su izloženi poređani su po kategorijama koje možete da vidite na meniju sa vaše desne strane. Nadam se da će vam biti korisni.

 

Asertivno ponašanje

Danijela Živančević, 02.02.2010.

Asertivnost je oblik ponašanja koji podrazumeva slobodno izražavanje svog mišljenja, osećanja i uverenja ali na način koji je socijalno adekvatan i ne ugrožava prava i vrednost drugih.

Ovaj oblik ponašanja je zasnovan na filozofiji, po kojoj su ljudi jednaki po vrednosti i ljudskim pravima, ali se istovremeno razlikuju po nivou obrazovanja, socioekonomskom statusu, polu, nacionalnosti, rase, fizičkog izgleda itd. Ove različitosti mogu da utiči na kvalitet života, ali ne i na nečiju vrednost i ljudska prava.

Dakle, svako ima jednaka prava na život, vrednost, mišljenje, osećanje, zdravlje, uspeh, seksualnost, samostalnost. Takođe, imamo prava da se ne dopadnemo svima, da grešimo i budemo odgovorni za to i da budemo autonomne ličnosti koje samostalno donose odluke.

Zašto se ne ponašano asertivno?

Načešće iz dva razloga:

1) Sebe podcenjujemo i verujemo da nisno dovoljno vredni da se zalažemo za sebe. Nekada verujemo da je odricanje od svoji gore navedinih prava kulturno ponašanje, odnosno ljubaznost. Komunikološka poruka ovakvog stava je: „Moje mišljenje nije važno, tvoje je važnije“, „Moje želje nisu važne, tvoje su mnogo važnije“, „Moja osećanja nisu važna, važno je samo kako se ti osećaš“.
Životna pozicija: „Ja ne vredim, Ti vrediš“.
Ponašanje: Pasivno.
Kako to izgleda? „Osoba koja je dobila prepečenu picu neće izraziti svoje nezadovoljstvo, picu će uz gunđanje pojesti i nezadovoljna će otići kući“.

2) Sebe precenjujemo, imamo grendioznu sliku o sebi i doživljaj da imamo veća prava i vrednost od drugih. Komunikološka poruka ovakvog ponašanja je: „Moje mišljenje je važnije od tvog, ćuti i slušaj“, „Tvoje želje nisu važne, važno je da se moje zadovolje“, „Moje osećanja su važnija od tvojih“.
Životna pozicija: „Ja vredim, Ti ne vrediš“.
Ponašanje: Agresivno.
Kako to izgleda? „Osoba koja je dobila prepečenu picu konobaru će uz vređanje narediti da mu donese drugu“.

Kako izgleda asertivno ponašanje?

Osoba koja se ponaša asertivno će iskreno, otvoreno i ljubazno zamoliti konobara da joj donese drugu picu, samo uz kratko objašnjenje da je ova prepečena. Na primer: „Ova pica je prepečena, molim vas donesite mi drugu“.

Asertivno ponašanje ide iz životne pozicije „Ja vredim, Ti vrediš“, a kritika je usmerena na ponašanje drugoga, bez želje da se drugi degradira i kazni. Da znam, često se komunikacija ne završava na tome da konobar kaže: „Nema problema doneću vam novu picu...“

U sledećem članku kako asertivno ostati u komunikaciji sa manipulativnim sagovornikom?

 
 
  Pretraga sajta
 
Emocije
Partnerski odnosi
Komunikacija
Vaspitanje
Samopouzdanje
Narkomanija
Kockanje
Razno
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u