Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Biografija

Danijela Živančević je rođena 1975. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na katedri za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a potom specijalizirala psihološko savetovanje na katedri za psihologiju s temom Transakciona analiza u tretmanu inferiornosti i stekla zvanje specijalista iz oblasti psihoterapije i savetovanja.

Nakon višegodišnjeg stručnog usavršavanja akreditovana je od TA Centra – Asocijacije transakcionih analitičara Srbije i Psihopolis instituta za primenu transakcione analize u oblasti savetovanja i psihoterapije. Član je međunarodnog udruženje za transakcionu analizu (ITAA) i nosilac nacionalnog sertifikata za psihoterapiju Saveza društva psihoterapeuta Srbije.

U toku školovanja radila je sa osobama zavisnim od psihoaktivnih supstanci i njihovim roditeljima gde je stekla iskustvo u pružanju terapijske pomoći ovoj populaciji.

Autor je posebno dizajniranih programa Emocionalne pismenosti i Asertivne komunikacije, ima višegodišnje iskustvo u savetodavnom radu, kao i iskustvo u vođenju psiholoških radionica i stručnih edukacija.

Sa porodicom živi i radi u Novom Sadu.

Danijela Živančević
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u